Thiết kế App - Giá rẻ
Thuê app miễn phí Hosting
+84 81845 6969

Cách xem ai đã unfollow bạn trên Instagram

Lượt theo dõi trên Instagram bị giảm, chúng ta sẽ không biết ai đã bỏ vì Instagram không thông báo và thống kê cho chúng ta. Tuy nhiên, bạn có thể xem ai hủy theo dõi nhanh chóng nhờ phần mềm thứ 3.